پنجشنبه ۷ مرداد۱۳۹۵ ساعت: 20:15

  توسط:محمد طیبی نژاد از آمل
باعرض سلا م وادب واحترام جنا ب آقا ی محمد حمیدی وشورای عزیز وزحمتکش ودهیا ر ومسولین ارزشمند طا یفه افتر عزیز که تلا ش بی دریقا نه شما با عث افتخا ر ما افتریهای مقیم شهرستان آمل واستا ن ما زندران است التما س دعا با تشکر محمد طیبی نژاد ازعضو ومسوئل ما لی وتدرکات کا نون افق چها ر سو طا یفه افتر سرا سر ایران التما س دعا خداوند نگهدارتا ن

پنجشنبه ۷ مرداد۱۳۹۵ ساعت: 18:55

  توسط:حاج عباسقلی زیار ی ازسمنان
سلام
خدا قوت خسته نباشید تمام کارهای شما نزدخداوندمحفوظ است واجرکم عندالله
منبع : وبلاگ جامع افتر |نظرات
برچسب ها : محمد ,طیبی نژاد ,محمد طیبی ,مرداد۱۳۹۵ ساعت